Demo website voor apothekers.

Het team van apotheek het groen kruis spant zich al jaren in om de kwaliteit van de zorg naar onze klanten toe te optimaliseren. Opgericht in 1928 is de inhoud van deze zorg steeds geevolueerd. Waar vroeger de nadruk gelegd werd op het bereiden van medicatie is dit steeds meer geevolueerd naar advies. Toen in 1993 de huidige titularis de fakkel over nam is gaandeweg de aandacht verschoven van het geneesmiddel naar de mens in totaliteit. We trachten de patient met zijn vragen zo goed mogelijk te begeleiden. Met aandacht genezen.

.