Algemene leverings- en verkoopsvoorwaarden

Algemeen

Deze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de huidige verkoop en alle toekomstige verkopen van Apotheek 't Groen Kruis aan dezelfde koper. Onze webshop en onze productomschrijvingen zijn niet bindend. Geplaatste bestellingen zijn alleen bindend na onze schriftelijke bevestiging ervan of na levering van de bestelde producten.

 

De koop is pas gesloten bij de ontvangst van uw bestelbevestigingsbericht per e-mail, verzonden naar het door u opgegeven e-mailadres. Nadat we uw bestelling hebben ontvangen, kunnen wij u extra informatie vragen betreffende de bestelde producten, en dit voor uw eigen veiligheid. Indien u ons deze informatie niet wil verstrekken, hebben wij het recht uw bestelling te weigeren. De aangekochte producten zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik.

Prijzen

Alle op onze website getoonde prijzen zijn opgegeven in € en inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Producten kunnen enkel besteld worden als ze op het moment van aankoop online beschikbaar zijn op onze website.

 

Het productgamma en de getoonde prijzen worden wekelijks aangepast. Indien u een bestelling plaatst, geldt de prijs die van toepassing was op het moment dat u uw bestelling plaatste.

Reservering

Een product dat enkel verkrijgbaar is op voorschrift heeft geen prijsopgave op de website, en kan niet toegevoegd worden in uw apotheekmandje.

 

U kan wel steeds een mail sturen om deze producten te reserveren.

 

Bij een reservering haalt u zelf de gereserveerde producten af in onze apotheek, nadat wij u per telefoon, e-mailbericht en/of SMS hebben verwittigd.

Bestelling

Door middel van onze zoekfunctie of door gebruik te maken van onze etalage producten e-shop (gerangschikt per productfamilie en categorie) kan u op een heel eenvoudige wijze de producten van uw keuze opzoeken en in uw apothekeekmandje plaatsen.

 

De bestelling zelf omvat een paar gemakkelijk te volgen stappen en vindt pas plaats nadat u uw bestelling bevestigt. Een bestelling, geeft aanleiding tot betaling en levering van de goederen aan het door u opgegeven adres.

Levering - verzendkosten

Wij leveren de door u bestelde producten na ontvangst van uw betaling. De levering gebeurt, indien mogelijk binnen 24 uren, doch uiterlijk binnen de 5 werkdagen aan het door u opgegeven leveringsadres.

 

Indien wij niet tijdig kunnen leveren, wordt u hiervan per e-mailbericht op de hoogte gesteld en hebt u de mogelijkheid om uw bestelling kosteloos te annuleren.

 

De verzendkosten bedragen voor België € 8.

 

Bij een bestelling boven de € 75, worden geen verzendkosten in rekening gebracht.

Garantie

Controleer onmiddellijk de geleverde producten na ontvangst.

 

Indien de u geleverde producten fout zijn of een breuk vertonen, dient u ons hiervan per e-mail te verwittigen binnen de 2 dagen na levering. Na deze periode veronderstellen wij dat de levering volledig en correct is uitgevoerd.

Betaling

Na de ingave van uw bestelling en adresgegevens zal u steeds automatisch naar de betaalpagina gaan alwaar u uw betaling rechtstreeks via kredietkaart kan doen.

Terugname

U hebt het recht ons mee te delen dat u uw bestelling wenst te retourneren. Dit kan zonder opgave van reden en zonder betaling van een schadeloosstelling.

 

U dient ons dit binnen de 2 werkdagen na levering van de bestelling te berichten per e-mail. U dient in dit bericht uw bankrekeningnummer en bestelnummer op te geven. De verzendkosten voor uw retour zijn voor uw rekening. De door u geretourneerde producten moeten ons in perfecte staat  toekomen, zoniet kan u geen aanspraak maken op uw recht tot retour.

 

Wij accepteren geen retourzendingen zonder tegenbericht voor akkoord van ons. Ongefrankeerde retourzendingen worden geweigerd. Maximaal 14 dagen na ons akkoord tot terugname storten wij u het bedrag van  de bestelde goederen terug, met uitzondering van de verzendingskosten, die te uwen laste blijven.

Klachten

Gelieve al uw klachten in verband met uw bestelling of levering ons te laten geworden via een e-mailbericht.